Studio Elmo Vermijs werkt op het scheidingsvlak van beeldende kunst, ontwerp en architectuur. De studio gelooft in werk dat inspeelt op de interactie tussen mens en ruimte.

Studio

Studio Elmo Vermijs houdt zich bezig met:

a) projecten in opdracht
b) zelf geïnitieerde projecten
c) lesgeven, workshops en lezingen


De projecten wisselen in schaal van landschapsarchitectuur tot aan producten. In zowel het ontwerp als in de realisatie wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams.Het werk van Studio Elmo Vermijs is (inter)nationaal in verschillende media belicht, genomineerd voor de DOEN Materiaalprijs en ondersteund door o.a. Stimuleringsfonds, Mondriaanfonds, AFK en Stichting DOEN.
 

Visie

Het startpunt van een project is vaak een actueel en maatschappelijk vraagstuk. Thema’s waar de studio zich mee bezig houdt zijn onder andere:- Lokale- en sociale cohesie

- Relatie tussen mens en ruimte

- Hergebruik (superuse)

- Het sluiten van kringlopen (circulair ontwerpen - cradle tot cradle)De studio heeft als missie om deze thema’s te vertalen naar ruimtelijke ontwerpen. Deze ontwerpen kunnen een onderzoek, een reactie, of een antwoord op het thema zijn. De studio is nieuwsgierig naar toekomstgerichte en innovatieve oplossingen.
 

Werkwijze

De aanpak van Studio Elmo Vermijs bestaat meestal uit onderzoek, ontwerp en realisatie.

ONDERZOEK


De meeste projecten beginnen met onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de bredere context rondom het project en bestaat uit; de locatie, het gebied, de gebruiker en direct betrokkenen. Door deze inzichtelijk te maken ontstaat er een totaalbeeld van de opgave. Een belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek is sociale interactie.In zowel het onderzoek als in het eindresultaat van een project speelt sociale interactie een belangrijke rol. Dat wil zeggen; in het ontwerpproces worden verschillende partijen geïnventariseerd en aan elkaar verbonden. Hun behoeften en ideeën worden onderdeel van het proces en vertaald in het ontwerp. Tevens faciliteerd ook het eindresultaat vaak een sociale interactie tussen de verschillende gebruikers. Denk hierbij aan samen koken, discussiëren of in de sauna zitten.

ONTWERPDe ontwerpen vinden hun inspiratie in een materiaal, een constructieprincipe of een archetype geïnspireerd op de context (bijv. een fruitkist, de datjsa of een gang). Het ontwerp vertaald de geschiedenis van een materiaal, constructie of gebied in een eigentijdse vorm. Hierdoor ontstaat een speelse, ruimtelijke en gelaagde beeldtaal.

REALISATIEIn het ontwerpproces is het maken een cruciaal aspect. Ontwerpen komen niet abstract of theoretisch tot stand maar worden getoetst aan technische en praktische haalbaarheid. Bovendien speelt het ambacht van verschillende productie en innovatieve technieken (hout, doek, cnc frezen, energie opwekken etc.) een belangrijke rol in zowel het ontwerp als de uitvoering. Voor de realisatie van het definitieve eindresultaat werkt Studio Elmo Vermijs samen in een team van specialisten uit diverse vakgebieden.
 

Elmo Vermijs

Elmo Vermijs studeerde aan de afdeling Architectonische Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie. In 2006 studeerde hij cum-laude af met de projecten Verbindingsgang en Volksbouwkeuken. Daarnaast schreef hij een thesis over de invloed van sociale processen op fysieke ruimtes in vrij- en broedplaatsen.Elmo Vermijs is geïnteresseerd in de relatie tussen mens en ruimte. Hij onderschrijft het belang van de zoektocht naar antwoorden voor actuele thema’s binnen de samenleving. Ontwerp ziet hij daarbij als een middel om processen en verbindingen zichtbaar te maken. Met zijn Studio tracht hij bij te dragen aan deze zoektocht en een inspiratie te zijn.Naast het werk in zijn studio geeft Elmo Vermijs ook:

• workshops

• lezingen

• les

• gastcolleges

Dit deed hij eerder o.a. voor: Technische Universiteit Delft, Hout- en meubileringscollege, Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Windesheim Almere, Master School for Missing Studies, Pakhuis de Zwijger, Waddenconferentie, Springtij forum, Stadsleven (talkshow Tracy Metz), Pecha Kucha Amsterdam en Symposium Sense of Place.