Studio Elmo Vermijs ontwikkelde deze unieke, ademende en mobiele vouwsauna die het mogelijk maakt om op een locatie naar keuze te genieten van de sauna.
 
De Kistkast#1 is ontstaan vanuit de fascinatie voor hergebruik, mobiliteit en ruimte.
 
GEGROND is het resultaat van een langlopende inventarisatie van de Terschellinger Polder. Met de weidevogel als graadmeter, onderzocht Elmo Vermijs het welzijn van dit eeuwenoud cultuurlandschap dat steeds verder onder d...