De Kom-Post

De Kom-Post is een paviljoen opgebouwd uit organisch materiaal en restmaterialen. Het doet denken aan een burcht; binnen de dikke muren zit je warm en geborgen, terwijl je door een opening in het dak de voorbijgaande lucht kunt zien. De Kom-Post vindt zijn oorsprong in de bouwwijze van de Ecokathedraal van Louis Le Roy (Mildam) en in het principe van een Biomeiler, waarbij een natuurlijk proces als innovatieve warmtebron wordt ingezet. De muren bestaan uit een constructie gevuld met ca. 400m3 organisch materiaal, dat wordt verzameld door bewoners en bedrijven uit de buurt. Het materiaal composteert op natuurlijke wijze, waarbij een behaaglijke warmte vrijkomt. Dit proces levert bovendien na 3 jaar ca. 250m3 hoogwaardige compost op. De Kom-Post draagt zo bij aan de ontwikkeling van een nieuw potentieel economisch model, namelijk het winnen van hoogwaardige compost in plaats van turf (potgrond), dat al jaren wordt afgegraven en geïmporteerd.

PROTOTYPE


Als opmaat naar het Paviljoen is in het najaar van 2016 een Prototype gebouwd in De Veenhoop, hierbij hielpen vele enthousiaste buurbewoners. De Kom-Post wordt in de zomer van 2018 gebouwd in het landschap van het Pettebosk, vlakbij het bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen. Rondom de Kom-Post worden publieksactiviteiten georganiseerd zoals bouw- en luisterdagen, educatie en workshops.

STREAM


Stream wil met een meerjarig kunstprogramma in het landschap van de Friese Wouden het samenspel tussen mens, natuur en tijd centraal stellen. De tijd en ecologie zijn hierbij vormende elementen. Stream wil met haar activiteiten de regio verbinden en een impuls geven aan toerisme en ondernemerschap.