GEGROND

GEGROND is het resultaat van een langlopende inventarisatie van de Terschellinger Polder. Met de weidevogel als graadmeter, onderzocht Elmo Vermijs het welzijn van dit eeuwenoud cultuurlandschap dat steeds verder onder druk staat. Wat is de toekomst van de polder en zijn gebruikers? Twee verschillende werken, GELUIDSPIEGEL en PERSPECTIEF, tonen hoe het gebied veranderde van zee naar polder en productiegrond, en hoe het lot van de weidevogel mee veranderde. Meer dan 7500 bezoekers bezochten GEGROND.

GROUNDED.ElmoVermijs.Oerol2018 from elmo vermijs on Vimeo.


GELUIDSSPIEGEL
Elmo Vermijs gebruikte mest, compost, en zeeklei uit de polder om het geluid van de weidevogels, die afhankelijk zijn van deze materialen voor hun voedselvoorziening, hoorbaar te maken voor bezoekers van het gebied. Deze installatie is geïnspireerd op de betonnen geluidsspiegels uit de Eerste Wereldoorlog die werden gebruikt om vijandige vliegtuigen tijdig aan te horen komen.PERSPECTIEF
Deze tentoonstelling nodigt de bezoeker uit om na te denken over de toekomst van de Terschellinger polder. Lopend over een laag compost beziet de bezoeker de polder vanuit een vogelperspectief. De tentoonstelling gaat in op de oorsprong en cultuurhistorische ontwikkeling van de polder, en de verhalen van elf huidige gebruikers, aan de hand van de vraag: wie is de eigenaar van deze grond?Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie. Deze is te bestellen via info@elmovermijs.com of als e-book versie verkrijgbaar.