Hotel Buiten - Visie

Hotel Buiten is een initiatief om op de eilanden en de kade van de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West een hotel op organische en "superlokale" wijze te ontwikkelen. Het visiedocument geeft inzicht in deze organische vorm van ontwikkeling en wat deze zou kunnen betekenen voor de Sloterplas. Ruimtelijk ontwerpbureaus Overtreders-W en Studio Elmo Vermijs maakten het visiedocument met de gedachte om deze plek te ontwikkelen door constant te leren en aan te passen. Het geeft een nieuwe kijk op gebiedsontwikkeling en hoe dit door de tijd heen gefaseerd kan gebeuren. Voor de ontwikkeling van de verschillende onderdelen, entree, café-restaurant, tuin met bloemenveld, trap en oversteek, logies op de eilanden en evenemententerrein, visualiseert het visiedocument de geplande ontwikkeling in een tijdslijn. Het document verbindt de onderdelen onderling en koppelt ze vervolgens aan verschillende partijen in de omgeving van de Sloterplas die eventueel (rest-)materialen, kennis, arbeid en educatie zouden kunnen leveren. Lokale partijen worden betrokken, aan elkaar gekoppeld en dragen zo bij aan hun eigen gebiedsontwikkeling. De potentie die in het gebied zelf aanwezig is, wordt zo de stuwende kracht achter de ontwikkeling van Hotel Buiten.

Ruimtelijk ontwerpbureaus Overtreders W, Studio Elmo Vermijs en zakelijk team Tijdelijk Gebruik (Jeroen Jonkers en Albert Groothuizen) initieerden Hotel Buiten met ondersteuning van Buurtcommissie Buiten Westen. Café Buiten wordt uitgebaat door eet- en drinklokaal Moes.
 
 
Media

Hotel Buiten: Stedelingen veranderen de Stad

Townspeople changing the City is a dutch publica...