How Forests Think

Tags
How Forests Think is een installatie en serie workshops waarin de ondergrondse intelligentie van het bos centraal staat. Hoe communiceren bomen met elkaar en met andere organismes? How Forests Think vond plaats tijdens Oerol Festival 2023. Het leidde tot het organogram GROEI, een organisatiemodel op basis van de ondergrondse intelligentie van het bos. Installatie
Bij aankomst wordt de bezoeker welkom geheten bij twee enorme houten pilaren. Door de QR code te scannen wordt de wandeling naar de installatie in het bos vanaf hier vergezeld met audiotour. Hoe communiceren bomen met elkaar en met andere organismes? Hoe neemt het bos waar? Op welke manier denkt het bos?
Na een paar minuten lopen tref je de zitjes bij twintig bomen en kan je vijf luisterlandschappen van trillingen (via sensoren) van de bodem live beluisteren. Bij vier sokkels zijn microscoopbeelden te zien, begeleid door bodemdeskundige Tanja Dekker leer je over wat er onder je voeten krioelt. Even verderop vind je een grote cirkel van houtjes die elkaar in balans houden door met de juiste spanning geplaatst te zijn. Neem plaats en luister naar het laatste onderdeel van de audiotour waar wordt gereflecteerd op de geschiedenis van de (verstoorde) relatie met het bos. Het gebruikte hout van de installatie is afkomstig van lokale houtzagerij en -bewerker Islandwoods en voor de gelegenheid geleend en na afloop teruggekeerd om weer onderdeel te worden van hun circulaire productieproces.

Voor ondertiteling, klik eerst op Play en daarna op >>


Workshops
De ondergrondse intelligentie van het bos was het uitgangspunt voor verdiepende programma bestaande uit vijf workshops door Roberto Callisaya, Chihiro Geuzebroek, Remi Hougee, Pieter de Jong, Tanja Dekker, Martine Verweij en Arjan Berkhuysen rondom cyclische productieprocessen, systeemopstellingen, het wood wide web, Inheems landgebruik en zintuigelijke organisatievormen. Zij onderzochten samen met het publiek hoe een nieuw bosorganisatiemodel, op basis van de ondergrondse intelligentie van het bos, eruit kan zien zodat er een duurzame relatie tussen mens en bos op Terschelling kan ontstaan.

Organogram
De workshops diende als input voor de totstandkoming van het organogram GROEIeen voorstel voor een nieuw organisatiemodel dat gebaseerd is op de ondergrondse intelligentie van de bosbodem en hoe deze is georganiseerd. Kunstenaar Wouter Engelbart vertaalde de input input van deelnemers en workshop facilitatoren in een tekening. Hierbij wordt speciaal gelet op de vragen: welke representanten zijn actief in dit systeem? En de tweede vraag die wordt verbeeld betreft de dynamieken en feedback loops in de relatie tussen de verschillende vertegenwoordigers?

How Forests Think is de vertaling van het stadium groei en onderdeel van meerjarigonderzoeksproject StagingWood waarin Elmo Vermijs met een groeiende coalitie langs de levenscyclus van bos -ontkiemen, groei, verval en afsterven- op zoek gaat naar andere houdingen tussen mens en bos.
Zie voor meer info: www.stagingwood.org