Rietveld Academie afval. kennis. educatie.

De komende jaren zullen de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut uitbreiden. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende team Fedlev zag de nieuwbouw als een mogelijkheid om (oud-)studenten met al hun expertise te betrekken bij hun plan. Fedlev vroeg Studio Elmo Vermijs om een analyse van de reststromen te maken en een visie te ontwikkelen over hoe deze stromen geïntegreerd kunnen worden in het onderwijs.

ONDERZOEK


Studio Elmo Vermijs zette drie lijnen uit (afval, kennis en educatie) op de academie en maakt een analyse van alle reststromen (water, afval en energie) per student. Hierdoor werd zichtbaar hoeveel water, energie en afval een student per schooljaar produceert om te studeren. Opvallend was dat dit de afgelopen jaren flink is toegenomen. Als tweede maakte Studio Elmo Vermijs een inventarisatie van de kantine en de werkplaatsen. Daarbij werd gekeken naar de reststromen (water, afval en energie) en de aanwezige kennis (machines en materiaal- en productietechnieken).

LOKALE RESTSTROMEN


Vervolgens werd er een inventarisatie gemaakt van potentiële partijen die restmaterialen produceren in de omgeving van de Rietveld Academie. Een app zou deze restmaterialen toegankelijk kunnen maken. Door deze restmaterialen zouden studenten nagenoeg geen nieuwe materialen meer hoeven te kopen.

VISIE


Deze manier van werken maakt inzichtelijk waar de kansen liggen en hoe je door kunstonderwijs een veranderingsmentaliteit kan bewerkstelligen. De Rietveld Academie en het Sandberg Instituut zouden als eerste Nederlandse opleidingen in de creatieve sector verschillende stromen aan elkaar kunnen koppelen en onderzoeken wat hiermee zou kunnen gebeuren. Het zou een goed uitgangspunt zijn voor opdrachten in plaats van een kostbaar probleem achteraf, wat nu nog het geval is. Zo zou de Academie op een structurele manier kunnen experimenteren met het benutten van zijn eigen en lokale reststromen.