Superlokaal

Overtreders W en Studio Elmo Vermijs onderzochten het lokale potentieel van de wijk Amsterdam Nieuw-West met als testcase Hotel Buiten, een hotel in ontwikkeling aan de Sloterplas.

INLEIDING


Beide ontwerpbureaus delen een fascinatie voor de herkomst van materiaal en het werken met lokale expertise. De toegevoegde waarde van deze site-specifieke manier van werken is bewezen door eerdere projecten zoals De Noorderparkbar (Overtreders W ism. Bureau SLA), het eerste 100% marktplaats-gebouw van Nederland. En 100%Terschelling (Studio Elmo Vermijs ism. Arie van Ziel), dat beschikbare kennis en productiestromen op Terschelling in kaart bracht en vervolgens resulteerde in een paviljoen, souvenirs en landschapsprojecten voor het Oerol Festival.

ONDERZOEK


De kennis van “100% markplaats” en “100%Terschelling” op het gebied van bouwen met lokale kennis en materialen wordt verder ontwikkeld in het project “Superlokaal: 100% Nieuw West”. Hoe zou deze manier van werken op een grotere schaal toegepast kunnen worden? Het doel is om het gebied als geheel, inclusief de inrichting van het landschap, gebouwen en energievoorziening te ontwikkelen. Het principe van de oogst- en kenniskaart wordt verder uitgewerkt voor een inventarisatie van het potentieel van Nieuw-West in Amsterdam. Naast productiekennis en materiaalstromen zal ook educatie en arbeid in kaart worden gebracht gemaakt. Welke partijen zouden tijd willen investeren in de transformatie van de openbare ruimte in hun eigen wijk? Het principe dat er van uit gaat dat alle benodigde grondstoffen en kennis voor het ontwikkelen van een lokaal project uit dat gebied zelf te halen zijn, heet "superlokaliteit".

INVENTARISATIE


Een eerste inventarisatie van Nieuw West heeft 38 verschillende lokale partijen opgeleverd die mee willen werken:
-materiaal: 17
- kennis: 13
- arbeid: 4
- educatie: 4

De inventarisatie is terug te vinden via de interactieve kaart Superlokaal.
Naar aanleiding van deze inventarisatie, schetsen Overtreders W en Studio Elmo Vermijs een aantal scenario's, die tonen hoe nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Deze samenwerking zouden kunnen leiden tot ingrepen in de openbare ruimte die op een andere manier niet tot stand hadden kunnen komen, bijvoorbeeld, evenementen, nieuw materiaalgebruik of zelfs nieuwe openbare gebouwen.

VERVOLG


In een vervolgonderzoek willen Overtreders W en Studio Elmo Vermijs een aantal van deze scenario's in de praktijk toetsen. Studio Elmo Vermijs en Overtreders W voeren het ontwerpend onderzoek uit, Judith Lekkerkerker (Ruimtevolk) zal de ontwikkelingen van het praktijkonderzoek documenteren, er over schrijven binnen een internationale context en publiceren.