Waterwiel

Ter gelegenheid van het nieuwe verkeersknooppunt A28 / N340 nabij Zwolle (NL), werden Elmo Vermijs en Pieter Veen circular landscapes geselecteerd om een ​​voorstel voor een kunstwerk te maken.

Ons uitgangspunt was om de verschillende stromen (water, ecologie, transport en recreatie) en de verstrengeling daarvan in het landschap te visualiseren in een prikkelend object. We stelden een landschapsmachine voor die de toenemende klimaatveranderingen door wind en water visualiseert. Afhankelijk van de snelheid van de wind en het waterniveau, wordt een bepaalde hoeveelheid water naar boven gebracht door een wiel, waardoor een waterval effect ontstaat. De constante dynamiek van water creëert een specifiek type ecologie die de veranderingen in wind en water weerspiegelt. Voor het voorstel is een inventarisatie van lokale partijen gemaakt op mogelijke circulaire,- en restmaterialen en geavanceerde kennis. Met verschillende van deze lokale partijen hebben we samengewerkt om tot het voorstel te komen.
Ons voorstel werd door de commissie met veel enthousiasme verwelkomd maar eindigde helaas als tweede.